KEFALET VE KOOPERATİF İŞLEMLERİ

  1. Kurum Alacaklarına Yönelik Takip İşlemleri
  2. İpoteğin Paraya Çevrilmesi
  3. Fiili Haciz Ve Satış İşlemleri
  4. Borçlu Üyelere İlişkin İcra Önleyici Çalışma
  5. Kuruma Özel Geliştirilen Bilgisayar Programı İle Üyelerin TakibiTÜKETİCİ HUKUKU

  1. Şirketlerin Tüketici Davalarının Takibi
  2. Gizli Ayıp, Ayıplı Mal, Ayıplı Hizmet Ve Kullanıcı Hatası Davalarının Takibi
  3. Tüketici Şikayetleri Konusunda Yasal Takip Ve Davaların Yapılması
  4. Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Ve Takibi
  5. Araç Değer Kaybı İşlemlerinin Yasal TakibiESNAF ODALARI TAHSİL VE DANIŞMANLIK

  1. Borçlu Üyelere İlişkin Bildirim Ve Danışmanlık Hizmetleri
  2. İcra Takibi Yolu İle Kurum Üye Aidatlarının Tahsili
  3. İdari Başvuru Ve Takiplerin Yapılması
  4. Düzenli DanışmanlıkGAYRİMENKUL HUKUKU

  1. Yabancıların Mülk Edinmesi Konusunda Danışmanlık Hizmeti
  2. Alım-Satım, Ön Alım, Karz Sözleşmerinin Hazırlanması Ve Hukuki Denetimi
  3. Tapu İşlemlerinin Yasal Takibi
  4. Kiralama Sözleşmelerinin Yapılması
  5. Miras, Tereke Ve İntikal İşlerinin Yasal TakibiŞİRKETLER VE TİCARET HUKUK DANIŞMANLIK

  1. Şirket Kuruluş Ve Düzenleyici İşlemlerinin Yapılması
  2. Kamu Kurumları Huzurunda Şirketin Temsili
  3. Şirketlerin Genel Kurul İşlemlerinin Yapılması
  4. Şirket Hisse Satış Ve Devir İşlemleri
  5. Şirket Hissedarları Arasındaki Hukuki İhtilafların Çözümü
  6. İş Sözleşmelerinin Hazırlanması
  7. Franchise Sözleşmelerinin Hazırlanarak Marka Başvurularının Yapılması
  8. Düzenli Danışmanlık HizmetleriBASIN VE MEDYA HUKUKU

  1. Tekzip Ve Tüm Düzeltme Taleplerinin Yasal Takibi
  2. Basın Ve Medya Yolu İle İşlenen Suçların Cezai Ve Yasal Yollarla Takibinin Yapılması
  3. Reklam, Sponsorluk, Menajerlik, Oyuncu Gibi Şirketin İhtiyacına Uygun Sözleşmelerin Hazırlanması,
  4. Rtük Ve İdari Merciler Huzurunda Yasal Takipler
  5. Sosyal Medya Üzerinden Kişilik Hakları Saldırıya Uğrayanlara İlişkin Hukuki Yardım İşlemleriİDARE VE VERGİ HUKUKU

  1. Şirket Ve Kurumların Tam Yargı Ve İptal Davalarının Takibi
  2. Kamulaştırma Davalarının Takibi
  3. İdare Ve Kişiler Arasında Yasal Problemlerin Çözümüne İlişkin Yasal Takip İşlemleriAİLE HUKUKU

  1. Boşanma Davalarının Yürütülmesi
  2. Anlaşmalı Boşanma Protokollerinin Hazırlanması Ve Yürütülmesi
  3. Nafaka Arttırım-Azaltım Ve Takibine İlişkin Dava Ve Yasal İşlemlerin Takibi
  4. Boşanmadan Doğan Mal Varlığının Tasfiyesi İşlemlerinin Yürütülmesi
  5. Evlat Edinmeden Kaynaklanan Sorunların ÇözümüYABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

  1. Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni başvurularının yapılması takibinin sağlanması ve uzatım işlemlerinin yapılması
  2. Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mülk Edinimleri Hakkındaki İşlemlerin Yasal Takibi
  3. Türk Vatandaşlığını Kazanmak isteyen Yabancıların Vatandaşlık Başvuru İşlemlerinin Yapılması, Takibi ve SonuçlandırılmasıMİRAS HUKUKU

  1. Vasiyetname Hazırlanması
  2. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Hazırlanması
  3. Mirasın Reddi Davası
  4. Treke Tespit Davası
  5. Ortaklığın Giderilmesi Davası
  6. Ecrimisil Davası
  7. Vakıf Kurma Ve Ölüme Bağlı Tasarruflar
  8. Muris Muvazaası DavasıSÖZLEŞME DANIŞMANLIĞI

  1. Müvekkil Talebi Yönünde İhtiyaca Dönük Dokümanların Hazırlanması
  2. Hizmet Ve Satın Alma Sözleşmelerinin Hazırlanması
  3. Bayilik Ve Franchise Sözleşmelerinin Hazırlanması
  4. Lisanslar İle İlgili Anlaşmaların Hazırlanması
  5. İşe Alım İle İlgili Anlaşmaların İmzalanması
  6. Şirket Sözleşmelerin Kişisel Verilerin Korunması Ve Saklanması Kanunu Çerçevesinde Yerinden DüzenlenmesiSPOR HUKUKU

  1. Sponsorluk Sözleşmesi
  2. Sporcu Ve Klüb Arasındaki Sözleşmelerin Düzenlenmesi
  3. Sporcu Alacaklarının Yasal Takibi
  4. Yazılı Ve Görsel Basında Kişilik Haklarının Korunması
  5. CAS, FIFA, UEFA Nezdinde Sporcu TemsiliİCRA İFLAS ÇÖZÜMLERİ

  1. Alacakların Takibine Yönelik Takip İşlemlerinin Yapılması
  2. Fiili Haciz İşlemleri
  3. Sulh Ve İbra Protokollerinin Hazırlanması
  4. İcra Dosyası Bağı İle İlgili Ceza Dosyalarının Açılması Ve Takibi
  5. Borç Yapılandırmalarının İncelenmesi Ve YapılmasıSİGORTA HUKUKU

  1. Sigorta Davaları Ve Tahkim Süreçlerin Yönetilmesi
  2. Sigorta Mevzuat Düzenlemeleri
  3. Yangın Ve Mali Sorumluluk Sigortası
  4. Hayat Kaza Ve Sağlık SigortasıFİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

  1. Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni başvurularının yapılması takibinin sağlanması ve uzatım işlemlerinin yapılması
  2. Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mülk Edinimleri Hakkındaki İşlemlerin Yasal Takibi
  3. Türk Vatandaşlığını Kazanmak isteyen Yabancıların Vatandaşlık Başvuru İşlemlerinin Yapılması, Takibi ve SonuçlandırılmasıİŞ VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA DAVA VE ÖNLEYİCİ HUKUK HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI

  1. Marka Patent Ve Endüstriyel Tasarım Ve Faydalı Modellerin Araştırılması Tescil, Korunma Ve Devir İşlemleri
  2. Markaya Ve Tasarıma Yönelik Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi Ve Uyuşmazlıklardan Doğan Davaların Çözümü
  3. Ticari Sırların Kötüye Kullanılmasının Engellenmesi
  4. Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması